اگر آدمی  با احتیاط قدم بر ندارد پا معمولا میلغزد
بعضی وقتها اگر خاری به پای آدمی میرود ......
این تقصیر پاها نیست بلکه تقصیر اون دستائی است که خارها را پخش کرده


حقیقت نصفه نیمه ویران کننده تر از دوروغه .....

هر کاری که قلبت بهت میگه انجام بده ....
نگران نباش چون عاقبت هر کاری تو خودش پنهانه

------------------------------------------------------------

همونی که قلبت میخاد اما غرورت اجازه نمیده اتفاق میفتد

نه دل زبون خوب و بد میفهمد نه سرنوشت ---
اینا دو رودخانه ی جاریند که همه را با خود میبرند

ما باید در مسیری پیش بریم که زندگی میبره
خطوط کف دست را نمیشود جدا کرد

گویند سرنوشت هر کسی از قبل روی پیشونیش نوشته میشود ...
منبع اصلی مطلب : سنگ صبور
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : پند ی آموختم ....