به هوش باشید و آگاه!!!!!!!!!!!  اینان مرتد شناحته شده اند و حکمشان اعدام اعلام شده است ...عزیزان جدی بگیرید اینان شیاطین هستند .
 گول شیاطینی را  نخورید که به اسم فرا درمانی در مملکت ما شما را به سوی شیطان سوق میدهند ....

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : سنگ صبور
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : بترسید از شیاطین ......بزودی در همین پست کامل برایتان صحبت خواهد شد . تا آن زمان از رفتن به کلاسهای فرا درمانی بپرهیزید