مردم

با این وضعیت تورم و گرانی این هم شد عیدی که به کارکنان دولتی داده اید ؟ آخه تا کی میخواهید ادامه دهید ؟ چرا اینهمه ناخن خشگی میکنید ؟ با این عیدیها و حقوقهایی که میدهید ملت چه کار کنند ؟ کمی انصاف هم بد نیست . به داد مردم برسید شب عید است شرمنده بچه ها نکنید پدر و مادرها را ....آخه تا کی باید شرمنده بچه باشیم تا کی ؟؟؟؟بسی جای تعجب است میدانید چه تورمی هست میدانید مردم چه وضع و حالی دارند پس کو ؟ چی شد ؟ وعده ها چه شد ؟ چرا هر سال با ملت اینچنین میکنید ؟ با مردم باشید و به دادشان برسید شب عید است ...

منبع اصلی مطلب : سنگ صبور
برچسب ها : مردم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : اخه تا کی....کمی بشنوید و گوش شنوا داشته باشید ....... دولتی ها با شما هستم ......